Please setup "Secondary Menu" using Wordpress Dashboard > Appearance > Menus
ראשי / טיפול זוגי

טיפול זוגי

אנחנו במשפחה במרכז מאמינים שכשיש רצון של הצדדים לשמור על החבילה  – זה אפשרי. תנו לנו לעזור לכם.

"החבילה המשפחתית" יכולה להיות סיר לחץ. כדי ש"התבשיל" שבתוכו יצליח, יש צורך להשקיע וולחבר בין כל הרכיבים שבתוכו.

החבילה המשפחתית, עומדת פעמים רבות באתגרים חיצונים ופנימיים. ציפיות ואכזבות אצל אחד מבני הזוג, קשיים עם הילדים, אירועים בריאותיים אצל אחד מבני המשפחה, קשיי תקשורת ואתגרים נוספים.

 

מהו טיפול זוגי?

טיפול זוגי מיועד לזוגות המעוניינים לתת סיכוי לקשר ולהצלחת המשפחה. המשפחה בראש ובראשונה מורכבת מ"זוג הורים" ולכן לפני שאנחנו הורים אנחנו מתבקשים לתפקד כזוג.
במהלך הפגישות של הטיפול הזוגי נאבחן את הבעיות המרכזיות ונמשיך בעזרת עבודה ורצון של שני בני הזוג  לעבודת שיקום היחסים . חלק מהפגישות נעשות בזוג וחלקן פרטניות. הפגישות הטיפוליות מוגנות בחסיון ותוכנן אינו יוצא מחדר הטיפול!
חשוב לציין -שגם כאשר זוג מחליט "לפרק את החבילה" הוא ממשיך להיות שותף בגידול הילדים' ולכן גם במקרה שבו הזוגיות הסתיימה חשוב שהתקשורת בין ההורים תהיה מבוררת ומיטיבה עבור ילדכם! בשביל זה אנחנו פה!

Depositphotos_35682315_original