Please setup "Secondary Menu" using Wordpress Dashboard > Appearance > Menus
ראשי / גישור משפחתי

גישור משפחתי

בניתם משפחה ביחד, ויש לכם נכסים משותפים – הילדים שלכם.

עכשיו יכול להיות שהחבילה עומדת להתפרק . ולכן, יכול להיות שגישור משפחתי יוביל לשמירת החבילה, או לפירוק החבילה מתוך הסכמה וכבוד הדדי.

אנחנו מאמינים שגישור היא הדרך הטובה, לניהול סיכוסים ולהסכמה בין בני זוג. מתוך כבוד הדדי, גישה שיתופית ותקשורת טובה ובונה בין בני הזוג -ניתן להגיע להסכמה.

הגישור חוסך הרבה עוגמת נפש וכסף, ומביא לתוצאות המוסכמות על בני הזוג. במפגש ההיכרות ההמשולב המגשרים שלנו מתרשמים האם יש בין בני הזוג סיכוי לתהליך גישור משפחתי, וזאת על מנת למנוע התערבות של בית המשפט ולחסוך בהוצאות.

את הגישור אפשר להתחיל גם אם כבר התחלתם הליכים אחרים של פירוד. גם אם התחלתם כבר תהליך של גישור, אפשר להגיע לפגישת יעוץ.

אז מה עושים בגישור?
  • במהלך תהליך הגישור ננסה להבין את שני הצדדים ואת האינטרסים המשותפים והאישיים של כל צד.
  • לאור העמדות של הצדדים, נציג את האפשרויות ודרכי הפעולה העומדות בפני הצדדים.
  • נעמוד על התוצאות הנגזרות של כל דרך פעולה שתבחר.
  • נבחר את דרך הפעולה המתאימה לשני בני הזוג
  • ננסח הסכם סופי לאור הבחירה של בני הזוג.

חושבים שגישור היא הדרך הטובה עבורכם?  תנו לנו לבחון את זה. פנו אלינו לטובת קביעת פגישת הכירות לא מחייבת וביחד נמצא את הדרך הטובה ביותר עבור המשפחה שלך!